Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
lek. med. Stanisław Korpacki
ul. Piekarska 1
38-300 Gorlice

      Projekt inwestycyjny pt "Wdrożenie internetowej platformy telemedycznej do radiologii przez NZOZ lek. med. Stanisław Korpacki" współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 20013 Działanie 8.2.
Dotacje w innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość.