BEZPIECZEŃSTWO

Pracownia rtg i usg Gorlice , Stanisław Karpacki Sp.z.o,o.
Ul. Piekarska 1
38-300 Gorlice

15 luty 2023 .r

Podstawa prawna: Dz. U. 2019 poz. 1792 zgodnie z art.  32 pkt. 2  jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na  uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej.

Zezwolenie M.P.W.l.S. w Krakowie z dn. 03.06.2022. 1/70/2022. Nr. 9026.1.20.2022.

Aparaty rtg - PHILIPS, COSMOS, PLANMECA, INTRA, PLANMECA 3DS/CLASSIC SENOGRAPHE CRYSTAL NOVA  zainstalowane na terenie jednostki org.

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Jednostka org. prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych i w czasie 12 miesięcy od 01-01-2022 do 31-12- 2022. Zmierzona dawka efektywna wyniosła 0,4 mSv.

Dawkomierz środowiskowy w czasie minionych 12 miesięcy od 01-01-2022 do 31-12-2022. Wykazał dawkę efektywną 1,53 mGy. Pomiary osłon stałych w Pracowni rtg. wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej P. W.S.S.E. W Krakowie nie wykazały przekroczeń określony prawnie dawek granicznych

Rozp.Rady Min. W sprawie dawek granicznych prom. jonizującego Dz.U. z 2005 poz.168 Dopuszczalna wartość narażenia na prom. jonizujące wynosi :

Pracownicy - 20 mSv /rok Ogół ludności - 1mSv /rok


Uwaga : Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia rtg nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonane przy pomocy zarówno dozymetrów indywidualnych jak  i środowiskowych.

 Podpis Kierownika Jednostki organizacyjnej: