JAKOŚĆ

Polityka jakości naszej firmy jest skierowana na dostarczanie Klientom usług spełniających ich oczekiwania i potrzeby oraz na dążeniu, poprzez doskonalenie procesów związanych z obsługą Klienta, metod zarządzania i unowocześniania procesów świadczenia usług, do umacniania opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania.
Przyjętą politykę realizujemy między innymi poprzez wdrożenie zasad Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Świadczy o tym otrzymany przez nas certfikat jakości nr 480671, przyznany na okres od dn. 6.12.2010 do dn. 31.12.2013.


Codzienne działania firmy skupione są na: - jednoznacznym ustaleniu wymagań Klienta oraz ich kompleksowej i rzetelnej realizacji, - zapewnieniu pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego wpływającego bezpośrednio na jakość świadczonych usług, - rozwoju metod kontroli aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia powtarzalnej jakości świadczonych usług, - minimalizacji narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, - poszukiwaniu i eliminowaniu rzeczywistych i potencjalnych niezgodności, - doskonaleniu kontaktów z Klientami, - utrzymaniu dotychczasowej pozycji rynkowej opartej na zaufaniu Klientów i dobrej jakości świadczonych usług.