ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o submilimetrowej wartości kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego = 0,75 mm ?
Odpowiedź: Nie, Wartość oferowana przez pytającego jest znacząco gorsza (25%) niż oczekiwania Zamawiającego.

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresie napięć 90-140 kV ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający planuje prowadzenie diagnostyki w szerokim zakresie z pediatrią włącznie i w związku z tym możliwość badania protokołami z jak najniższymi napięciami jest bardzo istotne.

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze gantry wraz z obudowami < 1900 kg?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem poniesienia przez oferenta wszystkich kosztów z tym związanych (tj. koszty wzmocnienia stropu, koszty wprowadzenia aparatu itd.)

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści system o najkrótszym czasie rotacji równym 0,8 s? Taki czas jest w zupełności wystarczający do przeprowadzania badań, a z uwagi na zastosowanie w naszym systemie nowoczesnych algorytmów umożliwiających stosowanie dużych wartości pitch, szybkość badania jest wyższa od systemów posiadających krótsze czasy obrotów gantry, Dodatkowo przy wymaganym przez Zamawiającego maksymalnym prądzie anodowym równym tylko 330 mA, krótkie czasy obrotu będą rzadko używane ze względu na małą wartość mAs możliwą do uzyskania przy tych czasach. Prosimy o zmianę zapisu tego parametru na: „- min. czas rotacji ? 0,8 s. Taka zmiana umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian. Czas pełnego obrotu (360°) układu lampa- detektor jest jednym z najważniejszych parametrów określających klasę aparatu i w związku z tym Zamawiający wymaga go na poziomie 0,6 s. Według wiedzy Zamawiającego wszyscy wiodący producenci tomografów komputerowych mają w swojej ofercie aparat spełniający ten wymóg.

5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści system o submilimetrowej wartości kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min, szesnastowarstwowego = 0,625 mm? Różnica wartości kolimacji 0,025 mm jest całkowicie nieistotna kliniczne i wynika jedynie ze stosowanego przez naszą firmę calowego systemu miar. Wszystkie tomografy produkowane przez naszą firmę, w tym najnowocześniejszy system spektralny, posiadają submilimetrową wartość kolimacji równą 0,625 mm. Prosimy o zmianę zapisu tego parametru na: „ submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrurm, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego = 0,625 mm".Taka zmiana umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat o „ submilimetrowej wartości kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego = 0,625 mm.

6. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rtg (nie wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość obrazowania) = 3.5MHU? Oferowany przez nas nowoczesny system wyposażony w lampę o pojemności 3.5MHU pozwała na wykonywanie około 30-40 badań dziennie, co jest zupełnie wystarczające dla potrzeb większości szpitali. Zastosowanie w naszym systemie krótkiej geometrii gantry, nowoczesnego detektora i zaawansowanych algorytmów rekonstrukcji umożliwia stosowanie mniejszych pojemności lamp w porównaniu do systemów konkurencji bez zmniejszenia możliwości klinicznych systemu. Prosimy o zmianę zapisu tego parametru na: „rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (nie wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość obrazowania) ? 3.5MHU”. Taka zmiana umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian. Zamawiający planuje prowadzić diagnostykę nie tylko planową, lecz także w trybie pilnym (pacjenci z wypadków itd.). W związku z ym wysoka wydajność cieplna aparatu, a co za tym idzie wysoka pojemność cieplna anody lampy ma krytyczne znaczenie. Informacja o możliwości przebadania określonej ilości pacjentów dziennie jest w tym kontekście niemiarodajna. Według wiedzy Zamawiającego wszyscy wiodący producenci tomografów komputerowy mają w swojej ofercie aparat spełniający ten wymóg.

7. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o nośności stołu 200 kg i powtarzalności pozycjonowania ± 0.25 mm? Jednocześnie zwracamy uwagę, że zarówno precyzja pozycjonowania jak i powtarzalność pozycjonowania równe ±0,25 mm mają znaczenie jedynie w badaniach kardiologicznych. W badaniach ogólnych taka precyzja nie jest konieczna. Prosimy o zmianę tego parametru na: ”nośność stołu = 200 kg dla precyzji lub powtarzalności pozycjonowania ± 0,25 mm”. Taka zmiana umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści aparat o nośność stołu = 200 kg dla precyzji lub powtarzalności pozycjonowania ± 0,25 mm.

8. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o wadze gantry równej 1770kg. Waga gantry jest cechą technologiczną systemu i nie ma większego znaczenia dla Zamawiającego. Prosimy o zmianę tego parametru na: „- waga gantry wraz z obudowami ? 1800 kg". Taka zmiana umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem poniesienia przez oferenta wszystkich kosztów z tym związanych (tj. koszty wzmocnienia stropu, koszty wprowadzenia aparatu itd.)

9. Pytanie: Zamawiający wymaga oprogramowania do kolonoskopii. Czy Zamawiający jest zainteresowany otrzymaniem specjalistycznego oprogramowania do opracowywania badań wirtualnej kolonoskopii wyposażonego w m.in.: automatyczne wykrywanie polipów, automatyczną segmentacje jelita grubego, rozwinięcie jelita na płaszczyźnie w postaci jednego pasa (wirtualna dyssekcja elita), automatyczna synchronizację serii wykonanych na plecach i brzuchu, automatyczne oznaczanie obrazu resztek kałowych. Powyższe funkcjonalności charakteryzują specjalistyczne oprogramowanie do badań kolonoskopii wirtualnej. Tego typu oprogramowanie posiadają w swojej ofercie wszyscy producenci systemów tomografii komputerowej. Pierwotnie wymaganie nie zapewnia skutecznej diognostyki jelita grubego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprogramowania do kolonoskopii TK zgodnie z opisem w Zapytaniu Ofertowym.

10. Pytanie: Proponujemy zmianę wymagań gwarancyjnych i oceny ofert na następującą:
Gwarancja, wymagania minimalne: Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK min. 12 miesięcy. (Gwarancja na lampę RTG : min. 5 lat lub 1,5 miliona scanosekund, bez względu na to ile lamp zostało wymienionych). Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość brutto, waluta PLN) z lampą RTG (bez limitu skanów i detektora) ale zawierającego wszystkie inne koszty, (w tym robociznę, oraz wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 3 lat po upływie gwarancji - podać.
Odpowiedź: Proponowana zmiana jest wielce niekorzystna dla Zamawiającego, ponieważ nie zabezpiecza Zamawiającego od kosztów lampy RTG w okresie, w którym z dużym prawdopodobieństwem musiałoby dojść do jej wymiany.
Zamawiający pozostawia wymogi gwarancyjne i pogwarancyjne bez zmian.
Zamawiający nie podziela dywagacji pytającego na temat możliwych scenariuszy gdyż bazują one na błędnych założeniach.