Gorlice, dn. 15 października 20l2r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Zgodnie z zapowiedzią, ogłaszamy wyniki:

1. W konkursie ofert na dostawę sprzętu do wykonywania zdjęć rtg- zestawu do cyfrowej radiologii bezpośredniej DR wybrano ofertę firmy DIESEL AIR POLAND, UL. DWORCOWA 11, 34-300 ŻYWIEC.

2. W konkursie ofert na dostawę sprzętu do wykonywania badań tomografii komputerowej wybrano ofertę firmy SIEMENS Sp. z o.o. UL. ŻUPNICZA 11, 03-821 WARSZAWA.

O terminie podpisania umów poinformujemy Państwa pisemnie.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział.
lek. med. Stanisław Korpacki