ZAPYTANIE OFERTOWE USG:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
lek. med. Stanisław Korpacki
ul. Piekarska 1
38-300 Gorlice
      W związku z planowanym rozwojem naszej firmy w oparciu o realizowany projekt inwestycyjny, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę następującego sprzętu do wykonywania badań tomografii komputerowej-urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, wyprodukowane w 2012 r.:
1.Tomograf komputerowy. Wymagania minimalne:
      - 24-ro rzędowy,
      - szesnastowarstwowa platforma sprzętowa
      - umożliwiający wykonywanie badań wysokiej jakości z wartością pitch z zakresu ≥ 0.6-1.5.
      - min. czas rotacji ≤ 0.6 s.       - submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min.szesnastowarstwowego ≤ 0.60 mm
      - zakres napięć: ≥ 80kV - l30kV
      - rzeczywista maksymalna moc generatora nie wynikająca z przeliczeń na podstawie algorytmów poprawiających obraz ≥ 50 kW
      - maksymalny prąd lampy RTG ≥ 330 mA
      - rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (nie wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość obrazowania) ≥ 5MHU
      - szybkość chłodzenia lampy RTG ≥ 810 kHU/min
      - maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV > 50 cm
      - zakres skanowania ≥ 150 cm
      - nośność stołu ≥ 200 kg dla precyzji pozycjonowania ± 0.25 mm
      - detektor krystaliczny - podać ile rzędów i ile elementów w rzędzie
      - konsola operatorska umożliwiająca pracę technika i lekarza.
      - waga gantry wraz z obudowami ≤ 1200 kg
2.Konsola operatorska z oprogramowaniem Wymagania minimalne:       - ogólnodiagnostyczna dwumonitorowa konsola do trójwymiarowej obróbki badań TK. niezależna od konsoli operatorskiej i umożliwiająca archiwizację badań na nośnikach cyfrowych (np. CD lub DVD) i ultra szybką analizę bardzo dużej ilości obrazów diagnostycznych.
      - wyposażona w oprogramowanie kliniczne do przestrzennej analizy obrazów CT umożliwiające wykonywanie pomiarów' geometrycznych (długości, kątów, powierzchni, objętości) oraz pomiarów analitycznych (poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy). Oprogramowanie powinno zawierać:
      - MIP (Maximum Intensity Projeclion), SSD (Surface Shaded Display). VRT (Volume Rendering Technique). Pomiary odległości, kąta. powierzchni, objętości.
      - Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
            - Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej z rozwinięciem wzdłuż Unii centralnej naczynia. pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatycznego wyznaczania stenozy.
      - Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów wykonN^yanych w trakcie analizy naczyniowej z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów- odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy
      - Oprogramowanie do kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej.
      - Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian ogniskowych w narządach