ZAPYTANIE OFERTOWE RTG:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
lek. med. Stanisław Korpacki
ul. Piekarska 1
38-300 Gorlice

      W związku z planowanym rozwojem naszej firmy w oparciu o realizowany projekt inwestycyjny, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę następującego sprzętu do wykonywania zdjęć rtg-zestawu do cyfrowej radiologii bezpośredniej DR:
      Urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, wyprodukowane w 2012 r.
Prosimy o ofertę cenową na system DR. w skład którego wchodzą co najmniej:
Bezprzewodowy panel DR:
      - Wykonany w technologii Cs1
      - Rozmiar 14x17"
      - Wydajność kwantowa DQE ≥ 50%
      - Rozmiar piksela ≤ 180 mm
      - Czas gotowości do następnej ekspozycji ≤ 20 s
      - Możliwość pracy zarówno w technice wi-fi jak i na kablu
Konsola technika:       - Możliwość pełnej integracji z systemem RIS
      - Możliwość pełnej analizy statystycznej pracy
      - Infrastruktura niezbędna do komunikacji WiFi oraz integracji panela z generatorem aparatu rtg
Gwarancja/wymagania minimalne:
      - czas reakcji serwisu na zgłoszenie serwisowe - do 24 godzin
      - możliwość zdalnej diagnostyki i ew. naprawy sprzętu
      - panel serwisowy w razie konieczności dłuższej diagnostyki i/lub naprawy dostępny w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia jego awarii
      - pełna 24 miesięczna gwarancja na oferowany sprzęt
Prosimy, aby oferta dostarczona była do naszej siedziby do dnia 29 października 2012 r. do godziny 12.00 i zawierała następujące elementy:
      a. Cena sprzętu
      b. Okres ważności oferty
      c. Pieczątka i podpis upoważnionej osoby
Ocena ofert będzie oparta o następujące kryteria:
      - Cena: 70%
      - Serwis i gwarancja: 30 %
      Wybór oferenta nastąpi dnia 30 października 2012 r. O wyborze oferty poinformujemy drogą pisemną. "Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."